1. Zdravo Gost!

  Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

  Odstrani obvestilo

UPEŠ Zbirka domačih nalog - 2012 2013-11-30

Gradivo ima 2 strani, beri opis!

 1. mincy
  A) Na podlagi predavanj, literature ali internetnih virov opišite lastnosti dobrega vodje.

  Dober vodja je oseba, ki je delovna, vredna zaupanja, samozavestna, inteligentna, razumna, socialna, ambiciozna in predvsem oseba, ki znati motivirati ljudi oziroma svoje sodelavce. Menim, da je zelo pomembno, da se dober vodja izobražuje na vseh področjih, posebej pa na področju za katerega je specializiran. Vodja mora znati načrtovati, organizirati delo in biti odločen, da mu bodo drugi lahko sledili. Mora znati motivirati ljudi s pohvalo ali kako drugače. Zelo pomemben je tudi pristop vodje do drugih, saj se to lahko odraža pri delu in trudu ostalih sodelavcev. Vodja mora imeti zastavljene visoke cilje in biti odločen in vztrajen, da jih doseže. Pri vsem tem pa mora imeti razvit čut za timsko delo, saj je potrebno sodelovati z dobrimi sodelavci, saj je to ključ do uspeha. Zato mora biti zahteven do sodelavcev in jih načrtno izbrati. V današnjem času mora uspešen vodja biti motiviran, znati motivirati druge, izražati svojo moč in usmerjati druge. Ob vse tem je zelo zaželjeno, da se uči in izobražuje na drugih področjih in s tem nadgrajuje svoje znanje ter razvija svoje osebnostne lastnosti, ki mu pripomorejo k večji uspešnosti. Dober voditelj mora biti oseba, ki je čustveno stabilna, strpna in potrpežljiva. Čustva te osebe ne smejo zamotiti in ji preprečiti uresničitve ciljev, temveč jih lahko upošteva kot neko izkušnjo in premagano oviro do cilja. Dober vodja mora torej znati kontrolirati sredstva, ko so mu na voljo, poskušati doseči čim boljši rezultat z njimi in vložiti maksimalen trud, zato da doseže zastavljeni cilj. Vse to kaže na to, da je to oseba, ki stremi k popolnosti na vseh ravneh in je pripravljena storiti vse, da doseže svoje cilje ter si vedno znova zastavljati višje cilje in zahtevati od sebe in sodelavcev maksimalen vložen trud v delo.

  A) Predstavljajte si, da ste manager mednarodnega podjetja: “Katera znanja si želite, da bi se še dodatno naučili za uspešnejše opravljanje svojega dela?”

  Kot managerka mednarodnega podjetja bi si želela nadgraditi svoje znanje na vseh področjih, predvsem pri znanju tujih jezikov. Zdi se mi zelo pomembno, da managerji znajo več tujih jezikov in se tako lahko udeležijo različnih predavanj, seminarjev in konferenc, ki pripomorejo k nadgradnji njihove osebnosti in znanja, ki jim pripomore k boljšem uspehu v poslovnem svetu. Slednja stvar, ki se mi zdi dokaj pomembna za managerja mednarodnega podjetja je poznavanje različnih kultur, saj menim, da če poznaš neko kulturo iz katere prihaja drug manager, lažje pristopiš do njega. Zato menim, da je pomembno, da tak manager veliko potuje, širi poznanstva in spoznava različne ljudi ter kulture. Pomembno se mi zdi tudi izobraževanje na področju nove tehnologije, saj je ta danes zelo napredna in uspešen manager mora biti v koraku z tehnologijo in napravami, ki mu omogočijo boljšo organiziranost in pripravljenost na delo. Manager mednarodnega podjetja mora torej biti v koraku s tehnologijo in po mojem mnenju je zelo dobro če je z ostalimi povezan tudi preko socialnih omrežij kot sta facebook in twitter. Na ta način je tudi obveščen o dogajanju in lahko sledi novostim. Za uspešnega managerja pa je predvsem pomembno, da se nauči dobre komunikacije tako da se udeležuje različnih predavanj in delavnic, na katerih širijo svoje znanje, ki mu pomaga pri sklepanju poslov in spoznavanju konkurentov. Če povzamem vse skupaj menim, da bi si kot managerka mednarodnega podjetja želela naučiti druge tuje jezike, spoznavati druge kulture, biti v koraku z novo tehnologijo in obvladati njeno uporabo, potovati ter nadgrajevati svoje znanje na vseh področjih, saj menim, da se dober manager celo življenje uči in pridobiva znanje ter izkušnje.

  A) Na podlagi predavanj, literature ali internetnih virov opredelite učečo se organizacijo in razmislite o prednostih, ki jih vnaša v sodobno poslovno okolje.

  Učeča organizacija je organizacija, ki nenehno ustvarja, pridobiva in prenaša znanje in s tem spreminja načine svojega delovanja. Taka organizacija vedno išče izzive in nove načine za doseganje izboljšav in premagovanje konkurence. Učeči se organizaciji ne zadostuje učenje, ki je prisotno pri tradicionalnih organizacijah, temveč se izobražujejo vsi zaposleni, zato da lahko konkurirajo na sodobnem trgu. Poudarek je torej na aktivnem posamezniku, cilj organizacije pa je povečati intelektualni kapital. Učeča se organizacija ima poudarek na inovacijah, novem znanju in novih spretnostih, kar postavlja večjo zahtevnost drugim organizacijam, da jim konkurirajo. Zaposleni pri učeči se organizacija morajo biti široko razgledani, pripravljeni za timsko delo, inovativni, prilagodljivi za drugačno delovno okolje in vsako situacijo. Zelo pomembno je, da se znajo hitro prilagoditi spremembam v okolju in vpeljati novosti, ki ustrezajo novim zahtevam kupcev; so torej ključni dejavnik za povečanje produktivnost in učinkovitosti. Prednosti učeče se organizacije so zagotovo inovativnost, ki je v sodobnem poslovnem svetu zelo pomembna, saj je to pot do boljšega konkuriranja drugim. Inovacije so danes zelo hitre in napredne, kar nam zastavlja spet nove izzive, saj se moramo znati prilagajati novostim. Po drugi strani pa inovacije lahko upočasnijo delovanje na nekaterih področjih, saj ljudje potrebujejo čas, da se prilagodijo temu, pa čeprav nam v sodobnem svetu inovacije olajšajo organiziranost in delovanje. Učeča se organizacija je posebna in boljša od tradicionalnih organizacij v tem, ko so vsi pripravljeni na timsko delo, kar pomeni da niso specializirani le na enem področju, temveč so bolj razgledani in obvladajo več stvari. Prednost te organizacije je, da v sodobni poslovni svet vedno vnaša nekaj novega in je korak pred tradicionalnimi organizacijami, zato se le-te morajo potruditi, da jim lahko sledijo in konkurirajo.