1. Zdravo Gost!

  Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

  Odstrani obvestilo

UPEŠ Zapiski za prvo poglavje v knjigi - 2012/2013 2013-11-08

Gradivo ima 7 strani. Kratek izsek iz zapiskov je v opisu

 1. pika123
  1. POGLAVJE: MANAGEMENT IZDELAVNEIN POSLOVNE FUNKCIJE IN KONKURENČNOSTI


  HIL meni, da moramo vsako izmed KNP poslovnih funkcij uvrstiti v 2 skupini: dejavniki zmagovanja in dejavniki kvalificiranja.

  Ø Uvrstitev določene knp med dejavnike zmagovanja pri pridobivanju naročil pomeni, da skušamo biti v tem strateškem cilju poslo. funkcije boljši v primerjavi s konkurenco (npr. povečevanje tržnega deleža). Dejavniki zmagovanja torej tvorijo konkurenčno prednost podjetja.

  Ø Preostale knp tvorijo skupino dejavnikov kvalificiranja pri pridobivanju naročil, cilj teh nalog je doseči raven, ki je za trg sprejemljiva. Ti dejavniki morajo biti v določenem obdobju izpolnjeni da podjetje lahko ostane na trgu, da obdrži tržni delež. To pomeni, da mora podjetje doseči določene minimalne standarde zahtev glede kakovosti, cen, dobavnega roka,..

  Do ne-osredotočanja v izdelavi pride zaradi povečevanja obsega proizvodnje. Zaradi boljše izkoriščenosti že obstoječih zmogljivosti v obrate vključujemo izdelavo novih proizvodov za nove trge, nove tehnologije,ki si medsebojno nasprotujejo. Posledica: velika kompleksnost in neusklajenost v izdelavnem sistemu.

  Skinner za gl. razloge neusklajenosti navaja: poudarek določenih specialistov na doseganju parcialnih ciljev, ki niso usklajeni z drugimi cilji, strateški cilji izdelavne funkcije niso bili nikoli jasno opredeljeni, dodajanje novih proizvodov v obstoječe obrate.