1. Zdravo Gost!

  Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

  Odstrani obvestilo

VPŠ Zapiski za izpit (neznano leto) 2014-08-15

Gradivo ima 54 strani in je kvalitetno ter aktualno

 1. Platoon
  Verjetno gre za dopisane prosojnice? Primer:

  1. PREDAVANJE: Pomen mednarodnega poslovanja

  Mednarodno poslovanje je izvajanje vseh poslovnih nalog podjetja ali poslovnega sistema mednarodno oz. globalno, pri čemer zajema tako trgovinske kot netrgovinske načine in oblike poslovanja s tujino.

  Za Slovenijo je mednarodno poslovanje zelo pomembno, ker nismo samozadostni in moramo uvažati, hkrati pa moramo izvažati, ker hitro nastanejo presežki. Slovenija je zelo odvisna od izvoznih partneric, predvsem držav EU in držav nekdanje Jugoslavije, zato je med gospodarsko krizo nastal problem, ker so gospodarske rasti v teh državah pričele padati.

  Trendi v mednarodnem poslovanju à globalizacija:

  - nove tehnologije: internet, mobilna tehnologija – omogočile globalno poslovanje

  - izobilje izdelkov: zasičenost

  - selitev proizvodnje: zaradi stroškovne učinkovitosti; Slo seli proizvodnjo na Balkan, članice EU pa proizvodnjo selijo na Vzhod (Kitajska, Indija....)

  - novi segmenti uporabnikov: v tujini

  Mednarodna trgovina: izvajanje transakcij nabave in prodaje preko nacionalnih meja à izvoz in uvoz (zunanjetrgovinski posli vseh vrst)

  Mednarodno poslovanje: izvajanje vseh poslovnih nalog podjetja ali poslovnega sistema mednarodno/globalno; izvajanje tudi drugih nalog organizacije poslovanja (npr. proizvodnja na tujem); zajema tako trgovinske kot netrgovinske načine poslovanja s tujino.

  Mednarodno trženje (marketing): se ukvarja predvsem s trženjskim vidikom tujih trgov – s poznavanjem trgov, trženjskimi raziskavami.

  Mednarodno poslovodenje: se osredotoča na organizacijo, upravljanje ter vodenje procesov mednarodnega poslovanja

  EU in mednarodno poslovanje

  · intrakomunitarni posli (pridobitve/dobave): izvoz (odprema) in uvoz (pridobitev) med državami članicami EU

  · posli z državami nečlanicami: tretji trgi, izvoz iz tretjih držav in uvoz v tretje države

  Mednarodno poslovanje – od proizvajalca do porabnika

  · V ožjem pomenu gre za nabavo in prodajo

  · Gre tudi za manipuliranje z blagom: prevoz, špedicija, skladiščenje

  · Ostale naloge: standardizacija blaga in storitev, embalaže, pogojev poslovanja, financiranje, prevzem tveganj in zavarovanja, raziskave trgov, pospeševanje prodaje itd.

  Tehnike mednarodne trgovine in poslovanja

  · Tehnike, oblike in načini poslovanja se vedno prilagajajo okolju, ciljem, posebnostim blaga, storitev, kraja, časa

  · PEST, C analiza, raziskave, različnost okolij globaliziranega trga – soodvisnost MP/MT/M poslovodenja