1. Zdravo Gost!

  Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

  Odstrani obvestilo

UPEŠ Zapiski za drugo poglavje v knjigi - 2012/2013 2013-11-08

Gradivo ima 5 strani. Kratek izsek iz zapiskov je v opisu

 1. pika123
  2. poglavje: ANALIZA UČINKOVITOSTI DELOVANJA PROCESOV

  Elementi procesov

  Transformacija: opišemo s 4 osnovnimi elementi: enota izdelave, ki potuje skozi proces; aktivnosti, ki so potrebne da se transformacija izvrši; pot po kateri enota potuje; resursi, ki sodelujejo pri izvajanju aktivnosti.

  - Enota: stranka v storitvenem procesu, material ali naročilo v proz.procesu, denar n finančnem procesu

  - Aktivnosti: predstavljajo korake transformacije

  - Pot: vrstni red izvajanja aktivnosti

  - Resursi: razdelimo na delovna sredstva(oprema, stroji) in zaposleni

  Vložki potujejo skozi proces se preoblikujejo in porabijoà so dinamični. Resursi so pa statični in se večkrat uporabljajo pri izvedbah transformacije.

  3 glavne lastnosti vezane na pretok enot izdelave skozi proces transformacijeà To so: pretočni čas, zaloga in pretok. Pretok procesa nam pove, koliko enot v nekem časovnem obdobju v povprečju pride iz procesa v tem časovnem obdobju. Zaloga nam pove koliko enot je v danem trenutku že vstopilo v proces, ni pa še izstopilo. Pretočni čas nam pove koliko časa enota v povprečju potuje skozi proces. Poznamo podprocese (izvedba naročila stranke), mikroproces (proces izdaje materiala iz skladišča). Glej primer iz knjige str.57

  Pretočni diagram: kaže vrstni red izvajanja aktivnosti. --à povezava med 2 aktiv., pravokotnik-aktivnost, deltoid- odločitev, trikotnik- zaloga, čakanje, krog-začetek, konec