1. Zdravo Gost!

  Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

  Odstrani obvestilo

Razlaga pojmov iz knjige - 2009 2013-11-06

Gradivo ima 20 strani in je "klasika"

 1. Platoon
  Razlaga pojmov iz knjige - 2009. Gradivo ima 20 strani in je "klasika". Nekaj primerov:

  MIKROEKONOMIJA → analiza, ki se ukvarja z obnašanjem posameznih elementov v gospodarstvu, kot so posamezni proizvajalec ali obnašanje posameznega proizvajalca ali podjetja (primerjaj z makroekonomijo)

  MAKROEKONOMIJA → analiza, ki se ukvarja z obnašanjem gospodarstva kot celote glede outputa, dohodka, ravni cen, zunanje trgovine, brezposelnosti in drugih agregatnih ekonomskih spremenljivk (primerjava mikroekonomija)
  Ef-forum

  POZITIVNA IN NORMATIVNA EKONOMIJA→ Normativna ekonomija se nanaša na »kar naj bi bilo« oz. daje vrednostne sodbe ali cilje javne politike. Nasprotno pa je pozitivna ekonomija analiza dejstev in obnašanja v gospodarstvu, oz stanje »kot stvari so«

  NEVIDNA ROKA TRGA → pojem, ki ga je leta 1776 uvedel Adam Smith, da bi opisal paradoks tržnega gospodarstva Laissez-faire. Doktrina nevidne roke pravi, da s tem ko vsak udeleženec zasleduje svoj zasebni interes, tržni mehanizem deluje v dobro vseh, kot če bi celotni proces nadzirala dobronamerna nevidna roka.