1. Zdravo Gost!

  Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

  Odstrani obvestilo

UPEŠ Razlaga ključnih pojmov - 2013 2013-11-08

Gradivo je na 7 straneh. Nekaj primerov je v opisu datoteke!

 1. simona123
  OPREDELITEV MANAGEMENTA IZDELAVNE POSLOVNE FUNKCIJE: Z managementom izdelavnih procesov torej določamo strukturo izdelavnih procesov (koraki izdelave ) in uravnavamo vložke in resurse pri preoblikovanju vložkov v izložke (uporabne vrednosti) ob upoštevanju ekonomskega namena organizacija (uspešnost) in s ciljem razviti ustrezne konkurenčne prednostne naloge (učinkovitost).

  Izdelavna poslovna funkcija je poslovna funkcija, v kateri poteka proces proizvodnje proizvodov ali izvedbe storitev, rezultat dela izdelavne funkcije je uporabna vrednost, ki jo podjetje proda na trgu.

  Management izdelavnih procesov skrbi za ustrezno zasnovo, obvladovanje in izboljševanje izdelavnih procesov.

  Konkurenčna prednost podjetja je način, kako podjetje pridobiva kupce, v primerjavi s konkurenco. Temelji praviloma bodisi na strategiji različnosti bodisi na strategiji nizkih stroškov.

  Konkurenčne prednostne naloge so elementi strategije diferenciacije ali nizkih stroškov, ki lahko predstavljajo bodisi dejavnike zmagovanja bodisi dejavnike kvalificiranja na trgu.

  Strateške odločitve v izdelavnem procesu so odločitve o izdelavnem procesu, s katerimi vplivamo na rezultate povezane s konkurenčnimi prednostnimi nalogami.

  Vrsta proizvodnje predstavlja s širino proizvodnega programa in količino proizvodnje določene značilnosti proizvodnega procesa, ki so medsebojno konsistentne. Ločimo pet osnovnih vrst proizvodnje: projektna, posamična, serijska, masovna in procesna.

  Stopnja stika s kupcem je določena z deležem časa, v katerem je stranka med izvajanjem storitve v procesu. Izhaja iz sočasnosti izvedbe in potrošnje storitev.

  Glas kupca predstavlja opredelitev kakovosti, ki poudarja, da smo kakovostni takrat, ko zadovoljimo ali presežemo pričakovanja kupca. Zunanji vidik kakovosti.

  Glas procesa predstavlja opredelitev kakovosti, ki poudarja, da smo kakovostni takrat, ko naredimo izdelek v skladu s postavljenimi specifikacijami. Notranji vidik kakovosti.