1. Zdravo Gost!

    Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

    Odstrani obvestilo

UPEŠ Povzetek debat 2012/2013 2013-11-07

Gradivo ima 14 strani

  1. matevzpance
    Primer povzetka debate:

    Debata št. 1: Z varčevalno politiko v RS je potrebno nadaljevati

    Vladna stran (zagovor trditve)
    - Večina držav v krizi varčuje, tako kot mi (Nemčija, Švedska,Finska).

    - Varčevanje teži k manjšanju proračunskega primanjkljaja in lahko upočasni pregreto gospodarstvo, ter v določeni meri omeji stopnjo inflacije.

    - Z dodatnim zadolževanjem bomo sčasoma plačevali tudi višje obresti, tako pa lahko privarčevani denar uporabimo za investicije, razvoj tehnologij ipd.

    - Na dolgi rok se splača varčevati – z uravnoteženim proračunom lahko hitreje spodbudimo gospodarstvo.

    - Posledično s tem znižamo davke, podjetja več zaposlujejo, gospodinjstva več potrošijo, država pobira več davkov od plač in DDV-ja, zmanjšajo se socialni transferji, BDP se povečuje.

    - Zadolževanje povečuje javni dolg, EU pa je za vse države omejila velikost javnega dolga, ki ne sme presegati 60% BDP-ja in proračunski primanjkljaj ne sme presegati 3% BDP-ja.

    - Države članice EU upoštevajo navodila monetarnega in fiskalnega pravila z izvajanjem omejevalno fiskalne politike – varčevanjem in ne nadaljnjim trošenjem in zadolževanjem.

    - Primer varčevalno usmerjenih držav: Nemčija, Finska; Primer potrošno usmerjenih držav: Španija, Portugalska. Razlika med njimi je očitna.

    - Država seveda ne bi samo varčevala – treba je poiskati neko srednjo pot, kjer bomo varčevali in hkrati trošili racionalno.

    Opozicijska stran (nasprotovanje trditvi)
    - Varčevanje bi poglobilo krizo v državi

    - Od maja 2012 do januarja 2013 se je število brezposelnih povečalo za približno 18.000.

    - Zmanjševanje plač v javnem sektorju, nižanje pokojnin in socialne pomoči, pripelje do zmanjšanja povpraševanja v državi. Ker imajo ljudje manj denarja za trošenje, to predvsem vpliva na podjetja, ki nudijo dobrine, katerim se ljudje odpovedo zaradi zmanjšanja njihovih plač.

    - V državo priteka vedno manj denarja od davkov – zmanjšanje proračuna

    - Pri povišani brezposelnosti se povečajo izdatki s strani države

    - Varčevalni ukrepi najbolj prizadenejo ravno nižji in srednji razred, ki bi jim vlada še dodatno zmanjšala dohodke in jih pahnila na rob revščine.

    - Cilj investicij je ponovno zagnati slovensko gospodarstvo, povečati BDP, zagotoviti več delovnih mest in posledično začeti polniti državno blagajno.

    - Smiselno je zadolževanje, če bo ta denar šel v investicije in nam sčasoma prinesel večje prihodke kod so kreditne obresti.

    - Eden izmed načinov je investiranje v infrastrukturo po modelu ekspanzionistične politike ''new deal'' (zagon gradbeništva z investicijo v infrastrukturo – več delovnih mest)

    - investiranje v ''zeleno energijo'' - gradnja hidroelektrarn na reki Savi in drugih neizkoriščenih vodotokih po Sloveniji.

    - investiranje v strateško zanimiva podjetja, zlasti v obliki stimuliranja razvoja, kar bi podjetjem pomagalo, da se postavijo nazaj na noge.

    - Slovenija je ta trenutek zadolžena za približno 47% BDP-ja, povprečje v EU pa je 90%, kar pomeni da ima Slovenija še veliko prostora za kredite in investicije.