1. Zdravo Gost!

  Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

  Odstrani obvestilo

VPŠ Popravki učbenika - 2012

Vse je v opisu ...

 1. user123
  Popravki učbenika MANAGEMENT PROIZVODNIH IN STORITVENIH PROCESOV

  Str. 121 (zadnji odstavek): Kot prvi element res izberemo element 2, ki pa traja 9, ne 8 sekund, zato nam na prvem delovnem mestu ostane še 15 sekund časa. Izbor elementov za prvo delovno mesto v nadaljevanju se ne spremeni, spremenijo pa se preostali časi: v drugem koraku izberemo element 5, preostali čas po tem je 5 sekund; v tretjem pa element 12, preostali čas po izbiri tega elementa je 0. V tabeli 3.1. se preostali časi za prvo delovno mesto v zadnjem stolpcu tako spremenijo iz 16, 6, 1 na 15, 5, 0.

  Str. 175: V sliki 4.3. bi oznaka črtkane črte na y osi morala biti y ne y, prav tako je skupna

  [​IMG]varianca v sliki enaka (y – y) 2, ne (y-y) 2, kar je pravilno napisano na naslednji strani.

  Str. 243: Tekst v nalogi 5.2 se glasi: … stabilizira po 1.000 ponovitvah.

  Str. 274 (zadnji odstavek): Pravilen tekst se glasi: … Predvideno mesečno povpraševanje po hokejskih palicah je 280, po loparjih pa 80. Z vsako hokejsko palico podjetje ustvari 20 EUR prispevka h kritju, z vsakim loparjem pa 40 EUR. …

  Str. 331: V izračunu TC je v drugi vrstici napačno kot vrednost V-ja vnešeno 350, pravilna vrednost V-ja je 300. Pravilen rezultat za TC v tretji vrstici je tako 707.107 EUR.