1. Zdravo Gost!

  Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

  Odstrani obvestilo

UPEŠ Plonkec - 2013

Plonkec je v opisu datoteke, besedilo kopirajte v Word in pomanjšajte

 1. .maya.
  ->Stroški, ki nastanejo pred izdatki=izdatki, ki nastanejo za stroški: DA, porabljen, še ne plačan material.

  ->Stroški, ki nastanejo istočasno kot izdatki=izdatki, ki nastanejo istočasno kot stroški: DA, takoj plačana storitev.

  ->Stroški, ki nastanejo kasneje kot izdatki=izdatki, ki nastanejo pred stroški: DA, že plačan, a v proizvodnji še ne porabljen material.

  ->Stroški, ki niso nikoli izdatki: DA, strošek amortizacije brezplačnega stroja

  ->Izdatki, ki niso nikoli stroški: DA, vračilo kredita

  ->Izdatki so vedno stroški: NE

  ->Stroški, ki nastanejo pred odhodki=odhodki, ki nastanejo za stroški: DA, proizvajalni stroški se najprej združijo v zalogi, ti stroški postanejo odhodki, ko zalogo prodamo.

  ->Stroški, ki nastanejo istočasno kot odhodki=odhodki, ki nastanejo istočasno kot stroški: DA, neproizvajalni stroški (storitve)

  ->Stroški, ki nastanejo kasneje kot odhodki=odhodki, ki nastanejo pred stroški:NE

  ->Stroški, ki niso nikoli odhodki:NE

  ->Odhodki, ki niso nikoli stroški: DA, izredni odhodki, npr. zaradi poplav

  ->Izdatki, ki nastanejo pred odhodki=Odhodki, ki nastanejo za izdatki: DA, izdatek-plačilo nabavljenega blaga, odhodek-ko blago prodamo naprej

  ->Izdatki, ki nastanejo istočasno kot odhodki=odhodki, ki nastanejo istočasno kot izdatki: DA, takoj plačana storitev

  ->Izdatki, ki nastanejo kasneje kot odhodki=odhodki, ki nastanejo pred izdatki: DA, podjetje A kupi blago od podjetja B. Podjetje A plača zanj šele čez nekaj časa, in ko plača šele nastane izdatek.

  ->Izdatki, ki niso nikoli odhodki: DA, nakup in plačilo zemljišča

  ->Odhodki, ki niso nikoli izdatki: DA, neodpisana terjatev.

  ->Prihodki, ki nastanejo pred prejemki=prejemki, ki nastanejo za prihodki: DA, izdan, še ne poravnan račun

  ->Prihodki, ki nastanejo istočasno kot prejemki=prejemki, ki nastanejo istočasno kot prihodki: DA, gotovinsko plačilo.

  ->Prihodki, ki nastanejo za prejemki=prejemki, ki nastanejo pred prihodki: DA, podjetje A da predujem podjetju B, prihodek nastane, ko podjetje A podjetju B dostavi blago in račun.

  ->Prihodki, ki niso nikoli prejemki: DA, podjetje dobi brezplačen stroj

  ->Prejemki, ki niso nikoli prihodki: DA, najeto posojilo.
  Uporabniku Lukež je všeč.