1. Zdravo Gost!

  Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

  Odstrani obvestilo

UPEŠ Plonkec - 2013 2013-11-08

Preprost plonkič na kar 6 straneh za vse poredne :)

 1. Platoon
  Kratek izsek iz plonkca:

  Planiranje fiksnih zmogljivosti je: - Usklajevanje proizvodnih zmogljivosti s predvidenim povpraševanjem na dolgi rok (večletni planski horizont) - Določitev razpoloţljive fiksne zmogljivosti na dolgi rok (investiranje in dezinvestiranje) - Stopnja podrobnosti: leta, skupine proizvodov

  Proces planiranja fiksnih zmogljivosti: 1. Ocena obstoječih zmogljivosti 2. Predvidevanje potrebnih zmogljivosti v prihodnosti 3. Določanje alternativ za zagotovitev potrebnih zmogljivosti v prihodnosti

  4. Analiza ekonomskih učinkov posameznih alternativ 5. Ocena ključnih kvalitativnih dejavnikov, povezanih s posameznimi alternativami 6. Izbira najprimernejše alternative 7. Izvedba izbrane alternative Spremljanje rezultatov izbrane alternative- Strategija (dolgoročnega) prilagajanja fiksnih zmogljivosti: določa okvir, ki opredeljuje vse prihodnje odločitve povezane z dolgoročno zmogljivostjo. V okviru te strategije moramo odgovoriti na vprašanja: 1. Kakšno vrsto zmogljivosti bomo uporabljali v prihodnosti? Gre predvsem za vprašanje fleksibilnosti opreme; v primeru bolj fleksibilne opreme smo manj izpostavljeni tveganju. 2. Kdaj in za koliko bomo povečevati fiksne zmogljivosti? Ali jih povečujemo samo takrat, ko je povpraševanje ţe zagotovljeno (vprašanje za koliko časa naprej) ali glede na pričakovan razvoj povpraševanja. 3. Kje bomo locirali fiksne zmogljivosti? Vprašanje lokacije novih zmogljivosti, povečujemo namreč lahko obstoječe zmogljivo

  DVE STRATEGIJI PRILAGAJANJA FIKSNIH ZMOGLJIVOSTI POVEČANJU POVPRAŠEVANJA V POGOJIH NEGOTOVOSTI: Drevo odločanja je strategija pri kateri upoštevamo zaporedno odločanje in predvidevamo različne možne razvoje v prihodnosti, za vsakega izmed možnih razvojev pa lahko določimo verjetnost nastopa. Drevo odločanja je torej grafična predstavitev možnih odločitvenih alternativ. Simulacija je ponavljanje izračunov uspešnosti določene investicije, kjer je vsak izračun zasnovan na slučajno izbranih vrednostnih vložkih, ki določajo uspešnost investicije.

  EKNOMIJE IN DISEKONOMIJE OBSEGA IN JIH PRIKAŽI S PRIMEROM!

  Ekonomije obsega pomenijo, da stroški investiranja in proizvodnje ne naraščajo sorazmerno s povečanjem obsega zmogljivosti na določenem intervalu, temveč naraščajo degresivno

  Primer ekonomij obsega je razmerje med stroški in zmogljivostmi plavžev, rafinerij in tankerjev, kjer velja pravilo šestih desetin (stroški se z vsako podvojitvijo zmogljivosti povečajo za okoli 60%).

  Disekonomije obsega so povezane z velikimi obrati, kjer povečanje zmogljivosti lahko pomeni progresivno naraščanje določenih stroškov. Primer disekonomije obsega imamo, ko s povečanjem obrata povečujemo tudi območje za katero pokrivamo povpraševanje. Tako se proporcionalno povečajo stroški prevoza, saj je podjetje prej pokrivalo ožje območje in so bili stroški prevoza na enoto nižji.

  DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IZBIRO LOKACIJE IN STROŠKE POVEZANE Z IZBIRO LOKACIJE: - dejavniki povezani s proizvodnim procesom (velikost delovnih sredstev, tehnološke in ekološke zahteve,bližina surovin...) - proizvodnimi tvorci (možnost prevoza na delo, razpoložljivost stanovanj, šolstva, zdravstva...) - dejavniki povezani s transportom (transportna povezanost z dobavitelji in potrošniki, vrsta transporta – vodni, železniški, zračni, cestni...)

  - ostali dejavniki (infrastruktura, možnost širitve, odnos okolja, ekološke zahteve, pravna ureditev, politično tveganje, konkurenca...). - Stroške pri izbiri lokacije delimo v 3 skupine:

  - lokacijski ali regionalni stroški (stroški povezani z nakupom zemljišča, izgradnjo objekta...se pravi stroški, ki so vključeni v investicijsko vrednost projekta), - proizvodni stroški (stroški plač, prevoza na delo, vode, ki so lahko po posameznih lokacijah različni) - transportni stroški (ki so odvisni od razdalj zmogljivosti do dobaviteljev in kupcev ter vrste transporta).