1. Zdravo Gost!

  Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

  Odstrani obvestilo

UPEŠ Plonkec - 2012 2013-11-07

En kratek plonkič :)

 1. je
  Kdaj investitorji realizirajo največji kap. Dobiček glede na vred. Premož.-v fazi uspeha-podfaza izstop

  Kdaj invest. Realizirajo kap. Dobiček v abs. Izrazu?-s prodajo zrelega podjetja

  Kdaj je v Chur. Mdelu smiselno ocenjevati vred. Podj. Na podlagi premož.? V fazi obstoja ali v primeru bankrota

  Kdaj je v Chur.modelu smiselno ocenjevati vred. Podj. Na podlagi kap. Zasluž.? V fazi zrelosti ali za bazične firme (kriterij je stabilnost profitov)

  V čem se razlikujeta rast s pomočjo nakupa licence in franšize?Licenca-prodaja tehnologije, novega proizvoda(vezan na patent) Franšiza-prodaja zaokroženega poslovnega koncepta

  Zakaj nastanejo mrežen strukt.? Zakaj naj bi bil odgovor povezan s teorijo trans. Stroš?- Ker gre za primer ureditve tržnih odnosov na način da se tržni odnosi ohranijo, a se uredijo oz. se unesejo določeni administrativni odnosi, s čimer se znižajo tržni stroški.

  Na katera dva načina lahko nastane izloča. Poslov. Dejav. Iz podjetja?- konkurečni, partnerski

  Kdo daje komu okvir za real. Njegovih pričakovanj? – Investitor podjetnik

  Na kratko pojasnite zakaj je za lastnika pomembna (tržna vrednost) podjetja? – Ker je premožnje lastnika trajni kapital podjetja, če lastnik hoče….

  Pojasnite trditev da v dinamičnem podjetju prevladuje lastnik kap. In ne dela?-Dinamična podjetja so rastoča podjetja. Rast pa izhaja iz motiva kapitala.

  Kdaj moramo pri načrtovanju rastočih poslov podjetje ovrednotiti?- v primeru tipov žetve pri katerih pride do izstopa;-pred vsako odločitvijo

  Kako je pomen vrednosti podjetja odvisen od izbora oblike žetve?-odvisno od oblike ali vrednotiš ali ne (če lastnik ne izstopi vrednotenje ni potrebno);- če pa lastnik izstopi je od oblike žetve odvisno tip vrednotenja nap. Vrednotnje po likvidacijski vrednosti za podjetje, ki bankrotira.

  Kaj se zgodi s podjetjem v fazi preživetja če:povp.zapol.-ne more preiti v fazo rasti, podjetje lahko propade; -trg stag.-ne more preiti v fazo rasti,ohranjamo vrednost, povp. Ne raste.; - dov.trg,finan,oseb,.-možnost prehoda v fazo rasti.

  Katero org. strukturo bi izbrali za srednje veliko, niz. Komp. Podj. V težavah?enostavna struktura-najprej centralizacija, nastavit sloje ljudi, spremeniti organizacijo.Podjetje je v težavah,najprej rešimo central. Ter nato problem.

  V dinam. Podj. Prevlad. Lastn kap in ne dela?-dinam. Podjetje je vezano na max profit. Tudi rast je motiv kapitala in ne dela.Rast pa izhaja iz motiva kapitala.

  Zakaj trdimo da kon. Vodi posl.podj.k ures. Inter. Lastn.? Konkurenca pripelje do tega da se stroški minim.,uvedejo se boljši proiz.bol. tehnol.,bolj racionalno poslovanje, kar preide do večanje profitov, ki so motiv lastnika..

  Kdo naj bi opred. Elem. Žetvene strategije in komu bi ta posred. Svojo opred.-elem. Žet.strat. opredeli lastnik, saj on žanje uspehe. Posrduje jih manage. Oz. tistemu ki opravlja s podjetjem.