1. Zdravo Gost!

  Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

  Odstrani obvestilo

UPEŠ Odgovori na vprašanja, ki manjkajo v stari knjigi - 2010 2013-11-23

Gradivo ima 7 strani, v opisu je nekaj primerov vprašanj in odgovorov

 1. Platoon
  Izsek iz dokumenta:

  1. Ali je ozko ekonomsko (ekonomistično) razmišljanje dovolj za proučevanje poslovnega okolja podjetja?

  Ozko ekonomsko oziroma ekonomistično razmišljanje ni dovolj za proučevanje poslovnega okolja podjetja, saj le-ta način razmišljanja ne pripomore k razumevanju kompleksnosti gospodarskega razvoja.

  2. Opredeli institucije in insitucionalno okolje!

  Institucije so množice običajev, navad oziroma praks, tudi organizacija, ki imajo naravo pravila v smislu, da akterji pričakujejo njihovo upoštevanje, ki je v določenih primerih podprto s formalnimi sankcijami. Primeri teh so regulative, ki jih podpira zakonodaja ali pa organizacijska pravila v podjetju. Bolj neformalne institucije imajo naravo dogovora.

  Institucije se komplementarno pojavljajo tako v kontekstualnem kot transakcijskem okolju oziroma v poslovnem ekosistemu, kjer skušajo posamezniki in skupine (»strategizirajoči akterji«) zadovoljevati svoje interese z upoštevanjem omejitev institucionalnega okolja in z iskanjem poti, kako institucije »izkoristiti« ali tudi spremeniti v svoje dobro.

  Institucije torej delimo na formalne in neformalne. Prve pomenijo institucionalno okolje za ekonomske subjekte ter predstavljajo javno dobrino. Institucionalno okolje mora zagotavljati delovanje zakonsko predpisanih norm.