1. Zdravo Gost!

  Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

  Odstrani obvestilo

Nekaj teorije za izpit - 2010 2013-11-22

Gradivo ima 6 strani

 1. Platoon
  Kratek izsek iz datoteke:

  3.1 Vzorčno opazovanje je takšno proučevanje populacije, pri katerem se omejimo na opazovanje dela enot in iz njega sklepamo na populacijo.
  PREDNOSTI VZORČNEGA OPAZOVANJA:
  - opazovanje vseh enot je drago
  - vnos podatkov zahteva veliko časa
  - opazovanje je včasih zelo zahtevno
  - popolno opazovanje včasih ni možno ali pa ni smiselno
  Izbira enot:
  - Slučajna: enotam vzorčenja je zagotovljena enaka možnost, da so izbrane v vzorec
  - Neslučajna: ni znana verjetnost za izbiro posamezne enote v vzorec – ima nekatere prednosti: nižji stroški, enostavnejša izvedba; primerno za majhne tržne raziskave
  Slučajna izbira enot: Pogoj za izvedbo slučajne izbire enot je okvir vzorčenja, kjer so enote proučevane populacije oštevilčene z zaporednimi številkami od 1 do N. Danes se vse bolj uporablja metoda izbora enot vzorca z generatorjem slučajnih števil, s katerim tvorimo poljubno mnogo med seboj neodvisnih in enakomerno porazdeljenih števil na intervalu med 0 in 1.
  Uporabniku Zack1 je všeč.