1. Zdravo Gost!

  Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

  Odstrani obvestilo

VPŠ Kratki zapiski teorije - 2013 2013-11-22

Gradivo ima 5 strani

 1. snika
  Kratek izsek iz dokumenta:

  PEST ANALIZA - je analiza zunanjega okolja, je orodje za sistematično raziskovanje zunanjih dejavnikov, pomembnih za poslovne odločitve. Tu okolje razvrstimo na politično, ekonomsko, socialno in tehnološko.

  MNOŽIČNI POJAV - je vsak pojav, ki se v času in prostoru pojavlja v velikem številu.

  STATISTIČNA POLUPACIJA - so vsi istovrstni pojavi, ki izpoljnjujejo določene pogoje, dolčimo ji kraj, čas in stvar.

  STATISTIČNA ENOTA - posamezni pojav iz populacije, lahko je realna ali pa so dogodki – dogajanja.

  SPREMENLJIVKA – značilnosti statistične enote, označujemo jih z črkami s konca abecede, so neštevilske (opisne, znakovne, atrubutivne ali kvalitativne) mednje sodijo krajevne, časovne in druge spremenljivke. Številske (numerične, kvantitativne), ki jih razdelimo na zvezne ali diskretne (celoštevilske, nezvezne). Ločimo jih tudi glede na tip merjenja oz. mersko lestvico: imenske ali nominalne (spol, kraj rojstva, ime, priimek), urejenostne ali oridinalne (ocena, letnik študija), razmične ali intervalne (temparatura, točke pri ocenejvanju), proporcionalne ali razmernostne (sem sodi več številskih spremenljivk).