1. Zdravo Gost!

  Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

  Odstrani obvestilo

UPEŠ FR - zapiski za izpit 2015 2015-02-17

Delni zapiski dolgi 12 strani, zajemajo 5 poglavij - beri opis

 1. Dust
  Zapiski napisani na podlagi prosojnic predavanj prof. Sergeje Slapničar, MSRP, SRS in dodatnih gradiv,..
  Poglavja:
  1. uvod v finančno računovodstvo in letno poročilo
  2. pogojne obveznosti, rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
  3. finančne naložbe in finančne obveznosti
  4. poslovni segmenti
  5. razkritja izvenbilančnih poslov
  Uporabnikoma gsuc in Platoon je všeč.