1. Zdravo Gost!

    Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

    Odstrani obvestilo

Finančna analiza

Kategorije

  1. Dodiplomski študij 1.048
    1. Angleščina za ekon. in posl. vede 1 19
    2. Poslovna matematika 14
    3. Uvod v trženje 1
    4. Delavno pravo 2
    5. Družinsko podjetništvo 2
    6. Angleščina za ekon. in posl. vede 2 20
    7. Bančništvo 3
    8. Baze podatkov 2
    9. Corporate finances 3
    10. Davki in davčne obremenitve podjetij 8
    11. Davki in poslovanje podjetij 8
    12. Ekonometrija 1
    13. Ekonomika EU in Slovenija 39
    14. Ekonomika gospodarskih javnih sektorjev 2
    15. Ekonomika javnega sektorja 2
    16. Ekonomika javnih podjetij 1
    17. Ekonomika turizma 2
    18. Elektronsko poslovanje 24
    19. Financiranje malih&srednje velikih pod. 3
    20. Finančna analiza 2
    21. Finančni trgi in inštitucije 10
    22. Finančno posredništvo 3
    23. Finančno računovodstvo 12
    24. Informatika 1 36
    25. Informatizacija poslovnih procesov 1
    26. Javne finance 14
    27. Kontrola in planiranje 1
    28. Makroekonomija 1 79
    29. Managament rastočih poslov 8
    30. Management proiz. in stor. procesov 31
    31. Management turizma 1
    32. Management&Organizacija proizvodnje 0
    33. Matematika 2 0
    34. Matematika za ekonom. in posl. vede 18
    35. Mednarodna ekonomika 5
    36. Mednarodne finance 6
    37. Mednarodno finančno okolje 1
    38. Mednarodno poslovanje 29
    39. Metode načrtovanja infor. sistemov 1
    40. Mikroekonomija 1 66
    41. Mikroekonomija 2 6
    42. Monetarna ekonomija 5
    43. Nemščina za ekon. in posl. vede 1 9
    44. Nemščina za ekon. in posl. vede 2 9
    45. Notranja revizija 2
    46. Organizacija in struktura trga 7
    47. Organizacija ravnanja proizvodnje 0
    48. Organizacijsko vedenje 24
    49. Osnove podjetništva 0
    50. Osnove poslovnih financ 5
    51. Osnove statistike 25
    52. Osnove turizma 4
    53. Planiranje in ustanavljanje podjetja 0
    54. Podjetništvo 16
    55. Politična ekonomija 3
    56. Poslovanje v hotelirstvu 2
    57. Poslovna statistika 0
    58. Poslovne finance 18
    59. Poslovno komuniciranje 2
    60. Poslovno okolje podjetja 27
    61. Poslovodno računovodstvo 15
    62. Pravo družb in poslovno pravo 100
    63. Računovodstvo (samostojnih) podjetnikov 1
    64. Računovodstvo za poslovodenje 0
    65. Ravnanje z ljudmi pri delu&Človeški viri 22
    66. Razvoj ekonomske teorije 0
    67. Razvoj informacijskih sistemov 1
    68. Revizija 0
    69. Statistična analiza 31
    70. Statistika za poslovno odločanje 0
    71. Strateški management 1 30
    72. Temelji fin. in poslov. računovodstva 25
    73. Temelji managamenta 34
    74. Temelji trženja 32
    75. Trženje storitev 5
    76. Trženje v trgovini 0
    77. Trženje v turizmu 5
    78. Trženjsko komuniciranje 5
    79. Trženjsko načrtovanje 1
    80. Trženjsko raziskovanje 5
    81. Tržne poti 6
    82. Učinkovite predstavitve 2
    83. Upravljanje s finančnimi naložbami 4
    84. Uvod v poslovanje 28
    85. Uvod v računovodstvo 32
    86. Vedenje porabnikov 6
    87. Vodenje inf. projektov 0
    88. Zavarovalništvo&Osnove zavarovalništva 6
    89. Združitve in prevzemi 2
    90. Zgodovina in razvoj turizma 1
    91. Makroekonomija 2 3
    92. Ekonomika zaposlenih za managerje 2
  2. Podiplomski študij 185
  3. Ostalo 36

Najbolje ocenjeno

  1. UPEŠ Finančna analiza: 1. - 3. seminarske naloge/delavnice
    Vse seminarske naloge FA, 2015, Adobe dokument - od Dust
    Posodobljeno: 13 okt 2015
  2. Plonkec - 2012
    Preprost plonkec za pomoč pri izpitu ali celo učenju. - od Platoon
    Posodobljeno: 2 nov 2013
  1. Dust

    UPEŠ Finančna analiza: 1. - 3. seminarske naloge/delavnice 1.0

    Vse seminarske naloge FA, 2015, Adobe dokument
    0/5, 0 ocen
    Prenosi:
    405
    Ogledi:
    718
    Posodobljeno:
    13 okt 2015
  2. Platoon

    Plonkec - 2012 2013-11-02

    Preprost plonkec za pomoč pri izpitu ali celo učenju.
    0/5, 0 ocen
    Prenosi:
    361
    Ogledi:
    378
    Posodobljeno:
    2 nov 2013