1. Zdravo Gost!

  Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

  Odstrani obvestilo

UPEŠ Blog - Motivacija 2013-11-24

Gradivo ima 2 strani

 1. roozica
  Motivacija je najpomembnejša naloga, ki jo opravljajo zaposleni je uresničevanje oziroma doseganje zastavljenih ciljev organizacije v kateri delujejo. Da bi za delovno uspešnost in učinkovitost bili pripravljeni vložiti ves svoj trud, znanja in sposobnosti, morajo biti najprej ustrezno motivirani. Motiviranost pa je ključni dejavnik, ki neposredno vpliva na zaposlene, kasneje pa posledično tudi na njihovo nagrajevanje, zato sem se odločil da zadnje poglavje teorije v tej diplomski nalogi posvetim prav motivaciji. Dandanes je želja vsakega podjetja razpolagati z najboljšimi in najkvalitetnejšimi kadri, od katerih se seveda pričakuje vrhunske rezultate, hkrati pa mora podjetje vse bolj prisluhniti potrebam svojih ljudi, saj so le-ti ključnega pomena za organizacijo in jih je zato potrebno motivirati (po Zupanovi, 2009).

  Motivacija pomeni umetnost, s katero podjetje pridobi ljudi, da naredijo tisto kar si podjetje želi, zato ker to tudi sami hočejo (po Dornanu, 1998, str. 129). Ena najbolj kompleksnih nalog vsakega sodobnega managerja je prav motiviranje in pomeni cenjeno spretnost vodij, da zagotovijo delovno okolje, ki sodelavce motivira (http://www.easteuroco.si/files/dokumenti/slo/p_motivacija.pdf). Kako motivirati zaposlene v podjetju je odvisno od značilnosti podjetja in posameznih zaposlenih. Podjetja in zaposleni se namreč razlikujejo med seboj, zato je pomembno zagotoviti ustrezen sistem motiviranja zaposlenih, ki vodi k želenim, skupnim ciljem podjetja.

  Če motivacijo preučujemo znotraj organizacije jo lahko označimo kot eno izmed strategij managementa. Gre za aktivnost managementa, s katero si managerji prizadevajo spodbuditi zaposlene, da bi s svojim delom dosegli čim boljše rezultate, pomembne za njihovo podjetje. Drugi pomen proučevanja motivacije pa se navezuje na notranje mentalno stanje posameznika z vidika psihologije (po Trevnovi, 1998, str. 106). Človekovo obnašanje je vedno smotrno, za njim se skrivajo »neka notranja sila«, nagib ali motiv. Pri človekovem vedenju odkrivamo tri funkcije, v povezavi z motivacijo:

  · motiviranje sproži določene oblike obnašanja in deluje aktivirajoče;

  · usmerja obnašanje ljudi in ga uravnava proti določenemu cilju, ki jim je obnašanje namenjeno;

  · povezuje, združuje in poenoti človekovo obnašanje, tako da človek deluje skladno in povezano (po Kranjcevi, 1982, str. 312).

  Delovna motivacija, ki izvira iz človeka pomeni vsak začetek in konec dela ter ključ do delavne storilnosti. Denar oziroma plača je vsekakor nujen pogoj, da se lahko posvetimo delu, saj je s tem poskrbljeno za našo gmotno varnost. Kljub temu pa plača in druge ugodnosti niso dovolj, da bi nas motivirale, čeprav si življenja brez denarja v današnjem času res ne moremo predstavljati. Najprimernejša služba bi bila tista, ki bi jo opravljali tudi, če ne bi bila plačana, saj bi prav gotovo predstavljala visoko stopnjo motivacije (http://www.rakmo.si/clanki/delo.htm). Managerji so uspešni takrat, ko ugotovijo kaj najbolj motivira njihove zaposlene, saj imajo potem na razpolago najmočnejše orodje za ravnanje z njimi (po Uhanu, 2000, str. 21).