1. Zdravo Gost!

  Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

  Odstrani obvestilo

UPEŠ 3. rok 2019

Računske naloge 3. roka 2019

 1. evaa456
  V prilogi so podatki o olajšavah, progresivna lestvnica ...
  1. naloga: Podana je dohodnina. Izračunaj bruto plačo. Koliko socialnih prispevkov plača delojemalec in koliko delodajalec?
  + obkroževalno vprašanje o prispevkih
  2. naloga: Za podjetje imaš dane podatke: prihodki od prodaje, odhodki od prodaje, prihodki od obresti, odhodki od obresti, stroški reprezentance, amortizacija, finančni odhodki (od tega kazni___) ... Izračunaj DDPO.
  3. naloga: Podjetje ima 8.000€ dobička, ki ga v celoti porabi za izplačilo dividend. Koliko dividend prejme, če je dobiček obdavčen 20%, dohodnina pa 45%?
  4. naloga: Podani so podatki o podjetju: odhodki (a€ materiala kupi od pavšalista, b€ vode, c€ materiala kupi iz EU, d€ materiala kupi iz 3. države) in prihodki (e€ izdelkov proda v Slo, f€ izdelkov proda v EU, g€ izdelkov proda v 3. drž.). Izračunaj vstopi in izstopni DDV ter obračun DDV.
  5. naloga: Podjetje ima 3 vektorje prodaje (30, 20, 50) in stroškov (10, 8, 12).
  2. vektor predstavlja prodajo v EU, 3. vektor pa "neprave oprostitve". Izračunaj vstopni in izstopni DDV ter obračun DDV.
  6. naloga: a) Dani so prihodki in odhodki podjetja. Izačunaj DDPO.
  b) x odhodkov je naložba v opremo. Izračunaj nov DDPO in Efektivno davčno stopnjo.
  7. naloga: Dani podatki:
  Prihodki in odhodki
  Davčno priznani prihodki in davčno priznani odhodki
  Naložbe v opremo in naložbe v raziskave in razvoj
  Izračunaj DDPO in Efektivno davčno stopnjo.

  + obkroževalne naloge