1. Zdravo Gost!

  Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

  Odstrani obvestilo

UPEŠ 2 poročili na temo nedenarnega nagrajevanja 2013-11-24

Gradivo ima 7 strani in je iz leta 2011

 1. Ringo
  Primer enega poročila:

  Ena izmed stvari s katerimi lahko povečamo motivacijo zaposlenih za delo v podjetju je tudi nagrajevanje. Sistem nagrajevanja sestavljajo različne vrste nagrad, ki jih lahko razdelimo na denarne in nedenarne. Kljub temu, da mnogi (med njimi je tudi še vedno veliko managerjev), menijo, da so največji motivator prav denarne nagrade, veliko avtorjev opozarja, da je nekdo lahko enako ali pa celo bolje motiviran z nedenarno nagrado. To je tista nagrada, ki ne izboljša posameznikovega finančnega položaja, izboljša pa kakovost dela in časa, ki ga zaposleni preživi v službi (Vesna Vujinovič,www.mojedelo.com, 07.01.2009). Zupanova opredeljuje take nagrade kot tiste, ki ne sodijo v plačni sistem, vendar pa so pomembne pri doseganju učinkovitosti (Zupan 2001, str. 117). Po neki raziskavi, ki so jo izvedli na portalu revije Moje delo so prišli do ugotovitve, da kar dvem tretjinam anketirancev več pomenijo nedenarne kot pa denarne nagrade. Seveda se je pri tem potrebno zavedati, da sta vrsta in obseg takih nagrad v veliki meri odvisni predvsem od kakovosti managementa, načina vodenja in lastnega dela (Lipičnik 1998, 247).

  Pri odločanju o tem, kakšna naj bo nagrada, je potrebna tudi odločitev o tem koga bomo nagradili. Zelo pomembno je, da izberemo tistega zaposlenega, ki je uspešen in si nagrado tudi zares zasluži. Odločitev o nagradi pa nato lahko sprejmemo le, če takega zaposlenega tudi poznamo in dobro vemo kaj ga bo najbolj motiviralo. Suzana Štular svetuje, da bo marsikateri zaposlen bolj kot z denarno nagrado zadovoljen s kakšnim dodatnim dnem dopusta, kot obliko nedenarne nagrade, ki bi ga lahko preživel v krogu svoje družine. Nekdo drug bo zelo zadovoljen že, če mu bo dovoljeno malicati ob neki drugi uri, kot narekujejo pravila podjetja medtem, ko bo tretjemu nagrado pomenil že lasten parkirni prostor,…

  Poleg naštetih nagrad poznamo še veliko drugih nedenarnih nagrad, ki jih lahko delimo na materialne in nematerialne. Med materialne nagrade, ki so v določeni meri tudi blažitelj slabosti denarnih nagrad in jih podjetja pogosto uporabljajo uvrščamo (Dr. Nada Zupan, www.erevir.si, 30.01.2006): zlate ure, zlata pisala, darila umetniške vrednosti, potovanja, razkošne večerje ali kosila (tudi s pomembnimi osebami), športne pripomočke, knjige in podobno. Poleg teh lahko uporabljamo tudi manj običajne kot so na primer (Dr. Nada Zupan,www.erevir.si, 30.01.2006 ): polet z balonom, skok s padalom, plačana vožnja s taksijem v službo in domov, darila za člane družine (igrače, rože ali steklenica vina), majice in kape z zabavnimi napisi, opravljanje določenih storitev za delavca (pranje avtomobila, čiščenje na domu, razni opravki), odobren prosti čas (podaljšan odmor, prost popoldan) ipd.

  Po besedah Štularjeve pa lahko med nematerialne nagrade prištevamo ustne in pisne pohvale, razne oblike čestitk in presenečenj, zadovoljstvo zaposlenih ob doseganju zastavljenih ciljev, vključenost v odločanje in partnerstvo (Luka Žagar, www.finance-akademija.si, 03.11.2008).

  Tudi te nedenarne nagrade so lahko povsem učinkovite, saj z njimi vodilni v podjetju zaposlenim pokažejo, da cenijo njihovo delo.